گردآوری کد منبع Apache وب سرور همیشه است سرگرم کننده.

بسیار نادر است که Apache در اولین اجرا روی یک سرور با نام تجاری جدید کامپایل می شود.

واقعیت این است که به چیزهای زیادی احتیاج دارد پيش نياز و در صورت وجود هر یک از آنها یا سازگاری نسخه ، ممکن است مجبور شوید زمان زیادی را برای رفع آن صرف کنید.

من برای نصب Apache 2.4.6 روی سرور جدید Linux Linux 4.4 کار می کردم و با خطای زیر روبرو شدم.

export.c: 1929:
خطا: تعریف مجدد ‘ap_hack_apr_allocator_create’
export.c: 921: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_allocator_create” در اینجا export.c: 1930 بود:
خطا: تعریف مجدد ‘ap_hack_apr_allocator_destroy’
export.c: 922: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_allocator_destroy” در اینجا export.c: 1931:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_allocator_alloc” Export.c: 923: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_allocator_alloc” در اینجا export.c: 1932 بود:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_allocator_free’ export.c: 924: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_allocator_free’ در اینجا صادرات بود. c: 1933:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_allocator_owner_set’
export.c: 925: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_allocator_owner_set” در اینجا export.c: 1934:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_allocator_owner_get’ eksport.c: 926: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_allocator_owner_get’ در اینجا eksport بود. c: 1935:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_allocator_max_free_set” Export.c: 927: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_allocator_max_free_set” در اینجا eksport.c: 1937:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_set’ export.c: 929: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_allocator_mutex_set” در اینجا export.c: 1938:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_get’ eksport.c: 930: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_allocator_mutex_get’ در اینجا export.c: 1944 بود:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_atomic_init’ export.c: 936: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_atomic_init’ در اینجا export.c: 1945 بود:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_read32” export.c: 937: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_read32” در اینجا export.c: 1946:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_set32” export.c: 938: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_set32” در اینجا export.c: 1947 بود:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_add32” export.c: 939: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_add32” در اینجا eksport.c: 1948:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_sub32” Export.c: 940: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_sub32” در اینجا eksport بود. c: 1949:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_inc32” export.c: 941: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_inc32” در اینجا export.c: 1950 بود:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_atomic_dec32’ export.c: 942: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_dec32” در اینجا export.c: 1951:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_cas32” export.c: 943: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_cas32” در اینجا export.c: 1952 بود:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_atomic_xchg32” export.c: 944: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_xchg32” در اینجا eksport بود. c: 1953:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_atomic_casptr’ export.c: 945: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_atomic_casptr’ در اینجا eksport بود. c: 1954:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_atomic_xchgptr’ export.c: 946: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_atomic_xchgptr” در اینجا eksport.c: 1960:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_dso_load’ eksport.c: 1085: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_dso_load’ در اینجا صادرات بود. c: 1961:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_dso_unload’ export.c: 1086: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_dso_unload” در اینجا eksport بود. c: 1962:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_dso_sym’ export.c: 1087: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_dso_sym’ در اینجا export.c: 1963:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_dso_error’ export.c: 1088: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_dso_error’ در اینجا صادرات بود. c: 1969:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_env_get’ eksport.c: 1094: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_env_get’ در اینجا صادرات بود. c: 1970:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_env_set” Export.c: 1095: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_env_set” در اینجا صادرات بود. c: 1971:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_env_delete’ export.c: 1096: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_env_delete” در اینجا صادرات بود. c: 1976:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_strerror” export.c: 1101: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_strerror” در اینجا export.c: 1981:
خطا: تعریف مجدد از ‘ap_hack_apr_stat’ export.c: 1106: توجه: تعریف قبلی ‘ap_hack_apr_stat’ در اینجا صادر شده است. c: 1982:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_dir_open” Export.c: 1107: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_dir_open” در اینجا صادرات بود. c: 1983:
خطا: تعریف مجدد “ap_hack_apr_dir_close” Export.c: 1108: توجه: تعریف قبلی “ap_hack_apr_dir_close” در اینجا بود

اگر به یک خطای مشابه دچار می شوید ، می توانید همانطور که در زیر انجام دادم ، آن را برطرف کنید.

راه حل

بعد از جستجوی پارامترهای مختلف ، متوجه شدم که این نسخه هنگامی اتفاق می افتد که نسخه پایین تر از 1.4.1 را در اختیار داشته باشید

  • نسخه apr-use خود را تأیید کنید. اگر نسخه پایین تری پیدا کردید ، باید 1.4.1 یا بالاتر را نصب کنید
  • کد منبع apr-Use را از http://mirror.nus.edu.sg/apache/apr/
  • فایل بارگیری شده را استخراج کنید

به شرح زیر کامپایل و نصب کنید

./ پیکربندی
درست کردن
نصب کنید

به طور پیش فرض ، آن را زیر / usr / local / apr / bin / apu-1-config نصب می کند

اکنون می توانید آپاچی را با استفاده از آپارات جدید نصب شده شکایت کنید و اشکالی ندارد.

./ پیکربندی – با-apr-use = / usr / local / apr / bin / apu-1-config

این به من کمک کرد و امیدوارم شما هم همینطور باشید.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me