Linux là một hệ điều hành mạnh nhất và mạng là một phần thiết yếu của máy chủ.

Nó cung cấp nhiều lệnh sẵn có để chẩn đoán các sự cố mạng.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy hữu ích Mạng Linux các lệnh sẽ giúp bạn khắc phục sự cố.

Ifconfig

tiện ích ifconfig được sử dụng để cấu hình các tham số giao diện mạng.

Chủ yếu chúng tôi sử dụng lệnh này để kiểm tra địa chỉ IP được gán cho hệ thống.

[[email được bảo vệ] ~] # ifconfig -a
eno16777736: cờ = 4163 mtu 1500
ether 00: 0c: 29: c5: a5: 61 txqueuelen 1000 (Ethernet)
Gói RX 0 byte 0 (0,0 B)
Lỗi RX 0 rớt 0 vượt 0 khung 0
Gói TX 0 byte 0 (0,0 B)
Lỗi TX 0 rớt 0 vượt 0 nhà cung cấp 0 va chạm 0
lo: cờ = 73 mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 :: 1 tiền tố 128 scopeid 0x10
vòng lặp txqueuelen 0 (Vòng lặp cục bộ)
Gói RX 2 byte 140 (140.0 B)
Lỗi RX 0 rớt 0 vượt 0 khung 0
Gói TX 2 byte 140 (140.0 B)
Lỗi TX 0 rớt 0 vượt 0 nhà cung cấp 0 va chạm 0
[[email được bảo vệ] ~] #

theo dõi

theo dõi in các gói tuyến đến máy chủ mạng.

Máy chủ đích hoặc IP là tham số bắt buộc để sử dụng tiện ích này

[[email được bảo vệ] ~] # traceroute geekflare.com
truy tìm đến geekflare.com (162.159.243.243), tối đa 30 bước, gói 60 byte
1 172.16.179.2 (172.16.179.2) 0.154 ms 0.074 ms 0.074 ms
2 * * *
3 * * *

đào

dig (Domain Information Groper) là một công cụ linh hoạt để thẩm vấn các máy chủ tên DNS.

Nó thực hiện tra cứu DNS và hiển thị các câu trả lời được trả về từ các máy chủ tên.

[[email được bảo vệ] ~] # đào geekflare.com
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> geekflare.com
;; tùy chọn toàn cầu: + cmd
;; Có câu trả lời:
;; ->>Trưởng phòng<<- opcode: QUERY, trạng thái: NOERROR, id: 18699
;; cờ: qrrd ra; CÂU HỎI: 1, TRẢ LỜI: 2, QUYỀN: 0, BỔ SUNG: 1
;; CHỌN LỰA CHỌN:
; EDNS: phiên bản: 0, cờ:; MBZ: 0005, udp: 4000
;; PHẦN CÂU HỎI:
; geekflare.com. Ở A
;; TRẢ LỜI
geekflare.com. 5 TRONG MỘT 162.159.244.243
geekflare.com. 5 TRONG MỘT 162.159.243.243
;; Thời gian truy vấn: 6 ms
;; MÁY CHỦ: 172.16.179.2 # 53 (172.16.179.2)
;; KHI: CN ngày 01 tháng 5 23:28:19 PDT 2016
;; MSG KÍCH THƯỚC RCvd: 74
[[email được bảo vệ] ~] #

điện thoại

telnet kết nối máy chủ đích: cổng thông qua giao thức telnet nếu kết nối được thiết lập có nghĩa là kết nối giữa hai máy chủ đang hoạt động tốt.

[[email được bảo vệ] ~] # telnet geekflare.com 443
Đang thử 162.159.244.243…
Đã kết nối với geekflare.com.
Nhân vật thoát là ‘^]’.

nslookup

nslookup là một chương trình truy vấn các máy chủ tên miền Internet.

[[email được bảo vệ] ~] # nslookup geekflare.com
Máy chủ: 172.16.179.2
Địa chỉ: 172.16.179.2 # 53
Câu trả lời không có thẩm quyền:
Tên: geekflare.com
Địa chỉ: 162.159.243.243
Tên: geekflare.com
Địa chỉ: 162.159.244.243
[[email được bảo vệ] ~] #

netstat

Lệnh Netstat cho phép bạn một cách đơn giản để xem xét từng kết nối mạng và ổ cắm mở.

netstat với đầu ra rất hữu ích trong khi thực hiện khắc phục sự cố máy chủ web.

[[email được bảo vệ] ~] # netstat
Kết nối Internet đang hoạt động (máy chủ w / o)
Proto Recv-Q Send-Q Địa chỉ địa phương Nhà nước địa chỉ
tcp 0 0 172.16.179.135 giáp8856 mirror.comp.nus.ed: http TIME_WAIT
tcp 0 0 172.16.179.135:34444 riksun.riken.go.jp:http THÀNH LẬP
tcp 0 0 172.16.179.135:37948 gương.isu.net.sa:http TIME_WAIT
tcp 0 0 172.16.179.135:53128 ossm.utm.my:http TIME_WAIT
tcp 0 0 172.16.179.135 giáp9723 103.237.168.15:http TIME_WAIT
tcp 0 0 172.16.179.135:60244 no-ptr.as20860.net:http TIME_WAIT

scp

scp cho phép bạn bảo mật các tập tin sao chép đến và từ một máy chủ khác trong mạng.

Ví dụ:

tên tập tin scp $ [email được bảo vệ]: / $ đường dẫn

w

w in một bản tóm tắt về hoạt động hiện tại trên hệ thống, bao gồm cả những gì mỗi người dùng đang làm và các quy trình của họ.

Đồng thời liệt kê trung bình người dùng đã đăng nhập và tải trung bình hệ thống trong 1, 5 và 15 phút qua.

[[email được bảo vệ] ~] # w
23:32:48 lên 2:52, 2 người dùng, tải trung bình: 0,51, 0,36, 0,19
NGƯỜI DÙNG       [email được bảo vệ]   IDLE JCPU PCPU GÌ
chandan: 0 20:41? xdm? 7:07 0.13s gdm-session-worker [pam / gdm-password]
chandan pts / 0 20:42 0,00s 0,23s 3,42s / usr / libexec / gnome-terminal-server
[[email được bảo vệ] ~] #

nmap

nmap là một trong những lệnh mạnh mẽ, kiểm tra cổng đã mở trên máy chủ.

Ví dụ sử dụng:

nmap $ server_name

Bật / Tắt giao diện mạng

Bạn có thể bật hoặc tắt giao diện mạng bằng cách sử dụng các lệnh ifup / ifdown với tham số giao diện ethernet.

Để bật eth0

#ifup eth0

Để vô hiệu hóa eth0

#ifdown eth0

Tôi hy vọng các lệnh trên Linux giúp bạn thu thập thông tin mạng hoặc khắc phục sự cố mạng. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Mạng lưới một cách chi tiết, thì hãy xem điều tuyệt vời này khóa học trực tuyến của SONIC.

THẺ

  • Linux

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me