Một trong những nhiệm vụ cần thiết cho quản trị viên WebSphere là đảm bảo ngăn xếp công nghệ trong môi trường sản xuất được cập nhật.

Có rất nhiều bao gồm bảo mật, cải tiến tính năng & Các bản sửa lỗi được IBM phát hành dưới dạng gói sửa lỗi và trong hướng dẫn này, tôi sẽ giải thích cách nâng cấp gói sửa lỗi trong phiên bản IBM WebSphere Application Server 8.5.5.

Phiên bản hiện tại của tôi là 8,5,5.0, và tôi sẽ nâng cấp Gói 6 sử dụng Trình quản lý cài đặt IBM, do đó, cuối cùng, WAS của tôi sẽ được nâng cấp lên 8,5,5,6.

Tải xuống Gói sửa lỗi máy chủ ứng dụng WebSphere 6

 • Truy cập URL sau

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24040035

 • Chọn tệp zip cho nền tảng mong muốn của bạn. Tôi đang sử dụng Linux vì vậy tôi sẽ tiến hành tải xuống cho nền tảng phân phối trực tuyến.

ibm-fixpack-download-gói

 • Fix Pack 6 có sẵn trong hai phần, vì vậy bạn phải tải xuống cả hai phần như hình bên dưới và nhấp vào Tiếp tục

ibm-fixpack-tùng

 • Đăng nhập bằng ID IBM của bạn để tải xuống gói sửa lỗi

ibm-fixpack-đăng nhập

 • Bấm vào từng tệp (phần 1 & phần 2) để tải về

ibm-im-download-chi tiết

 • Chuyển tệp đã tải xuống máy chủ của bạn
 • Bạn nên theo dõi hai tệp trên máy chủ WAS nơi bạn muốn nâng cấp gói sửa lỗi

-rw-rw-r–. 1 chandan chandan 901272378 ngày 30 tháng 8 02:18 8.5.5-WS-WAS-FP0000006-part1.zip
-rw-rw-r–. 1 chandan chandan 1762272953 30 tháng 8 02:53 8.5.5-WS-WAS-FP0000006-part2.zip

 • Giải nén tập tin bằng lệnh unzip

# giải nén 8.5.5-WS-WAS-FP0000006-part1.zip
# giải nén 8.5.5-WS-WAS-FP0000006-part2.zip

 • Sẽ mất một hoặc hai phút và bạn sẽ có các tệp / thư mục được giải nén.

[[email được bảo vệ] gói sửa lỗi] # ls -ltr
tổng số 2604656
drwxr-xr-x. 3 gốc 30 tháng 6 12 16:44 atoc
-rw-r – r–. 1 root 376411 ngày 12 tháng 6 16:44 update_com.ibm.websphere.ND.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 375954 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.NDTRIAL.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 358020 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.BASE.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 357755 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.BASETRIAL.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root root 357957 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.DEVELOPERS.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 357763 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.DEVELOPERSILAN.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 358185 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.EXPRESS.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root root 357817 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.EXPRESSTRIAL.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 128376 ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.NDDMZ.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
drwxr-xr-x. 2 root 159744 ngày 12 tháng 6 16:45 tập tin
-rw-r – r–. 1 root 128313 Ngày 12 tháng 6 16:45 update_com.ibm.websphere.NDDMZTRIAL.v85_8.5.5006.20150529_0536_from_8.5.0.20120501_1108.xml
-rw-r – r–. 1 root 1284 ngày 12 tháng 6 16:45 repository.config
drwxr-xr-x. 2 root 4096 12 tháng 6 16:45 plugin
drwxr-xr-x. 2 root 4096 ngày 12 tháng 6 16:45 Chào hàng
drwxr-xr-x. 2 gốc root 53548 ngày 12 tháng 6 16:45 bản địa
-rw-r – r–. 1 root 149645 ngày 12 tháng 6 16:45 repository.xml

Hiện nay, Đã đến lúc sử dụng Trình quản lý cài đặt của IBM để áp dụng gói sửa lỗi.

Vài con trỏ

 1. Dừng WAS nếu nó vẫn chạy
 2. Sao lưu toàn bộ WAS

Áp dụng Gói sửa lỗi WAS bằng IBM IM

 • Mở Trình quản lý cài đặt IBM
 • Bấm vào tập tin >> Sở thích

ibm-im-ưu tiên

 • Nhấp vào Thêm kho lưu trữ
 • Nhấp vào Duyệt và chọn repository.config mà bạn đã nhận được ở trên sau khi giải nén gói sửa lỗi
 • Bấm vào OK

ibm-im-selectreposeective

 • Bạn nên có một cái gì đó như dưới đây, nhấp vào OK để tiếp tục

ibm-im-chọn-kho

 • Bấm vào Next trên chọn cửa sổ nhóm gói

ibm-im-update-gói

 • Nó sẽ cho bạn xác nhận rằng Phiên bản 8.5.5.6 được nhận dạng trong tệp repository.config. Bấm vào Tiếp theo

ibm-im-fix-pack

 • Chấp nhận các điều khoản và nhấp vào Tiếp theo

ibm-ibm-điều khoản

 • Tại đây bạn có thể tùy chỉnh các tính năng nếu bạn muốn. Bấm vào Tiếp theo

ibm-im-tính năng

 • Xem lại thông tin tóm tắt và nhấp vào Cập nhật để áp dụng gói sửa lỗi

tóm tắt

 • Sẽ mất vài phút và cuối cùng, bạn sẽ có thông báo thành công như hình dưới đây.

ibm-im-fix-pack-install

Làm tốt! Điều này cho thấy bạn đã áp dụng Fix Pack 6 trên phiên bản 8.5.5 và bây giờ phiên bản WAS sẽ là 8,5,5,6. Hãy để xác minh chúng.

 • Chuyển đến thư mục $ PROFILE_HOME / bin
 • Thực thi phiên bảnInfo.sh để xem WAS đã cài đặt

[[email được bảo vệ] bin] # ./versionInfo.sh
WVER0010I: Bản quyền (c) Tập đoàn IBM 2002, 2012; Đã đăng ký Bản quyền.
WVER0012I: Phóng viên VersionInfo phiên bản 1.15.1.48, ngày 2/8/12
——————————————————————————–
Báo cáo trạng thái cài đặt sản phẩm WebSphere của IBM
——————————————————————————–
Báo cáo vào ngày và giờ 31 tháng 8 năm 2015 4:52:31 AM PDT
Cài đặt
——————————————————————————–
Danh mục sản phẩm / opt / IBM / WebSphere / AppServer
Thư mục phiên bản / opt / IBM / WebSphere / AppServer / property / version
Thư mục DTD / opt / IBM / WebSphere / AppServer / property / version / dtd
Nhật ký thư mục / var / ibm / InstallerManager / log
Danh sách sản phẩm
——————————————————————————–
Cài đặt NDTRIAL
Sản phẩm đã cài đặt
——————————————————————————–
Tên Triển khai mạng máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM
Phiên bản               8,5,5,6
ID quốc gia
Cấp độ xây dựng cf061521.02
Ngày xây dựng 29/5/15
Gói com.ibm.websphere.NDTRIAL.v85_8.5.5006.20150529_0536
Kiến trúc x86-64 (64 bit)
Các tính năng đã cài đặt WebSphere SDK 64 bit của IBM cho Java
Hồ sơ đầy đủ của máy chủ ứng dụng WebSphere
Ứng dụng mẫu
——————————————————————————–
Báo cáo tình trạng cài đặt kết thúc
——————————————————————————–
[[email được bảo vệ] thùng rác]#

Bạn cũng có thể sử dụng historyInfo.sh để xem phiên bản đã cài đặt trước đó và hiện tại.

[[email được bảo vệ] bin] # ./historyInfo.sh
WVER0210I: Bản quyền (c) Tập đoàn IBM 2002, 2012; Đã đăng ký Bản quyền.
WVER0212I: Phóng viên HistoryInfo Phiên bản 1.7.1.28, ngày 18/10/11
——————————————————————————–
Báo cáo lịch sử sản phẩm WebSphere của IBM
——————————————————————————–
Báo cáo tại ngày và thời gian 31 tháng 8 năm 2015 4:51:57 AM PDT
Cài đặt
——————————————————————————–
Danh mục sản phẩm / opt / IBM / WebSphere / AppServer
Thư mục phiên bản / opt / IBM / WebSphere / AppServer / property / version
Thư mục DTD / opt / IBM / WebSphere / AppServer / property / version / dtd
Nhật ký thư mục / var / ibm / InstallerManager / log
Sự kiện cài đặt
——————————————————————————–
Trình quản lý cài đặt Cung cấp ID com.ibm.websphere.NDTRIAL.v85
Cài đặt hành động
Phiên bản                           8,5,5.0
Gói com.ibm.websphere.NDTRIAL.v85_8.5.5000.20130514_1044
Tên tệp nhật ký 20150812_0525.xml
Dấu thời gian 2015-08-12 06: 18: 25-0700
Kết quả thành công
Các tính năng đã cài đặt
IBM SDK 64 bit cho Java
Sự kiện cài đặt
——————————————————————————–
Trình quản lý cài đặt Cung cấp ID com.ibm.websphere.NDTRIAL.v85
Cập nhật hành động
Phiên bản                           8,5,5,6
Gói com.ibm.websphere.NDTRIAL.v85_8.5.5006.20150529_0536
Tên tệp nhật ký 20150831_0419.xml
Dấu thời gian 2015-08-31 04: 25: 16-0700
Kết quả thành công
Các tính năng đã cài đặt WebSphere SDK 64 bit của IBM cho Java
Ứng dụng mẫu
——————————————————————————–
Báo cáo lịch sử kết thúc
——————————————————————————–[[email được bảo vệ] thùng rác]#

Vì vậy, đó là tất cả cho ngày hôm nay và tôi hy vọng bạn có ý tưởng về cách áp dụng Gói sửa lỗi trên môi trường Máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM.

Nâng cấp kỹ năng của bạn bằng cách học điện toán đám mây.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me