محدود کردن یا اجازه اشتراک منابع بین سایتها با استفاده از هدر CORS. سرصفحه CORS (Cross-Origin Resource Sharing) در تمامی مرورگرهای مدرن پشتیبانی می شود. آیا می توانم از cors استفاده کنم? داده های پشتیبانی از ویژگی های cors در مرورگرهای اصلی caniuse.com. به طور پیش فرض ، مرورگر درخواست های HTTP با منشاء متقابل […]