Практическо ръководство за защита и втвърдяване на Apache HTTP Server. Уеб сървърът е важна част от уеб-базирани приложения. Apache Web Server често се поставя на ръба на мрежата, поради което става една от най-уязвимите услуги за атака. Настройката по подразбиране предоставя много чувствителна информация, която може да помогне на хакера да се подготви за атака […]