Ennen tämän arvostelun kirjoittamista ostimme Bluehost-palvelut testataksesi miten se on. Käytimme sitä koko vuoden ja käytämme sitä edelleen, ennen kuin päätimme lykätä ajatuksiamme. Yhden vuoden aikana tarkastelimme Bluehostin suorituskyvyn eri näkökohtia. Ensisijaisesti keskityimme keskimääräiseen latausaikaan ja käyttöaikaan. Varmisimme, että päättyimme aitoon arvosteluun, käytimme oikeita tietoja. Eri huomioon otettujen tietojen näkökohtia ovat käyttöaika, latausaika, tärkeimmät ominaisuudet, […]