ابر خود را بسازید و میلیون ها نفر را نجات دهید! موارد زیادی وجود دارد که می توان از آنها مراقبت کرد ، مانند فضای سرور ، محیط های توسعه ، امنیت ، پشته های نرم افزاری ، بروزرسانی نرم افزار ، نگهداری سخت افزار ، که کل هزینه های نگهداری پلتفرم بسیار زیاد به […]