به طور سنتی ، درجه های دانشگاه های جهانی فقط برای دانشجویان دارای جیب های عمیق و امکان جابجایی در مجاورت دانشگاه و در آنجا زندگی می کردند تا زمانی که برای گرفتن مدرک طول کشید. اگر می خواهید برای پرداخت هزینه های تحصیل خود کار کنید ، باید میزهای انتظار را در یک رستوران […]