Tôi chắc chắn bạn sẽ nghe thấy thuật ngữ này – Điện toán đám mây. Nó không mới nhưng có xu hướng nhanh hơn bao giờ hết. Tổ chức từ khởi nghiệp đến doanh nghiệp đang chuyển sang đám mây như AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, v.v.. Nếu bạn đang hỗ trợ, quản trị, quản […]